Juridik som ett vapen i kampen för feminism

Den feministiska rörelsen, i dess olika skepnader, har fört en lång och ofta hård kamp för kvinnors rättigheter. Och kampen är långtifrån över, det finns fortfarande stru

Det finns två begrepp som ibland kan vara lite svåra att förstå. Patriarkat vet nog de flesta vad det handlar om. Det är ett samhälle som är styrt, främst av män och där de ledande posterna även i företag, ekonomin och sociala institutioner är dominerande av män. Detta är de allra vanligaste samhällen i världen […]

Läs mer

Trots att världen mest har sett manliga ledare och att inget samhälle någonsin har kunnat kallas sig matriarkaliskt, så förekommer det dock samhällen som har ett matrilinjärt samhällssystem. Man har också haft och har fortfarande flera kvinnliga ledare runt om i världen. Vissa av dem har haft stort inflytande och de ska beskrivas lite närmare […]

Läs mer

Ingen har förmodligen undgått att höra om #metoo-rörelsen som startade i oktober 2017 och spred sig som en löpeld i hela världen. Det hela började med att flera kvinnor anklagade filmproducenten Harvey Weinstein för våldtäkt och maktmissbruk och som ett svar på detta bildades hashtaggen #metoo som bidrog till att alltfler kvinnor trädde fram och […]

Läs mer

Feministisk Initiativ är ett radikalt feministiskt parti som leds av ingen annan än Gudrun Schyman. Man kan tro att det är ett alldeles nytt parti men det formades redan 2005. Under valet 2014 hamnade det strax under riksdagsspärren men har ändå haft mycket stort inflytande i bland annat Stockholm. Under en tid var Victoria Kawesa […]

Läs mer

Ända sedan valet 2014 i Sverige, har den svenska regeringen haft som mål att bli en helt jämställd regering. Man kallar sig en Feministisk regering, vilket innebär att hälften av ministrarna är kvinnor och hälften män. Detta har inte skett någon gång tidigare och lovordas av många. Den feministiska regeringen ska se till att jämställdhetsperspektivet […]

Läs mer

Kärt barn har många namn. 68-rörelsen har även kallats 68-vänstern och 70-talsvänstern. Den började som en motreaktion till Vietnam-kriget av studenter, författare och akademiker och starten skedde 1968 i Paris, känd som Majrevolten. Dock hade den även att göra med en rad strejker på grund av arbetsförhållandena och bondeupproren som är vida kända i Frankrike […]

Läs mer

1900-talets feminism Den första vågen av feminism på 20-talet, gjorde så att kvinnorna fick mer att säga till om och de hade laglig jämlikhet och rösträtt i många länder. Under de båda världskrigen kom kvinnornas roll att förändras, då de för första gången hade varit tvungna att rycka in i sina mäns tjänster för att […]

Läs mer

Den allra första tendensen till feminism och kvinnosaksfrågor uppkom redan på 1400-talet när Christine de Pizan skrev boken “Kvinnostaden”, där hon beskrev en fiktiv stad där enbart kvinnor regerade. Hon satte sig in i verket och försökte se hur en hel stad kunde fungera om den styrdes matriarkalt sett. De Pizan skrev också flera verk […]

Läs mer
nullpoint