Politiskt och feministiskt arbete för jämlik vård

Vården i Sverige är fortfarande inte jämlik, och det är flera patientgrupper som drabbas av samhällets ojämlikhet. För att råda bot på samhällets orättvisor krävs engag

Vården i Sverige är fortfarande inte jämlik, och det är flera patientgrupper som drabbas av samhällets ojämlikhet. För att råda bot på samhällets orättvisor krävs engagerade politiker som verkligen har folkets bästa för ögonen, istället för att sko sig själva penga- och karriärmässigt. Bland områden där vården behöver förbättras finns bröstoperationer, där många cis- och […]

Läs mer

Den feministiska rörelsen, i dess olika skepnader, har fört en lång och ofta hård kamp för kvinnors rättigheter. Och kampen är långtifrån över, det finns fortfarande strukturer i samhället som måste förändras innan vi kan prata om att vi har uppnått ett, vad avser kvinnor och män, jämställt samhälle. Lyfter vi dessutom blicken utanför Sveriges […]

Läs mer

“Instagramfeminist” har blivit ett vedertaget begrepp, men vad är det egentligen och vad krävs för att bli en sådan? Vågen kom som från ingenstans för cirka sju år sedan och har växt sig allt starkare sedan dess. Samtidigt har kroppsaktivismen också blivit allt starkare och de två går oftast hand i hand. För att bli […]

Läs mer

Mansplaining kan något grovt uttryckt beskrivas som ett fenomen där en man utgår ifrån att kvinnan han pratar med inte vet någonting om det som diskuteras. Mannen förklarar sedan det diskuterade, ofta på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande. Idag är många uppmärksamma på fenomenet och det betraktas i någon mån som en kvarleva […]

Läs mer

I dagens snabba sociala mediesamhälle är kategoriseringar och etiketter ofta ett hinder för seriösa debatter. Onlinevärldens begränsning av antal tecken och relativ anonymitet har gjort att krav på fakta, historia och genomtänkta åsikter inte är det primära. Visst, det låter som något en gammal gubbe skulle skriva, som drar sig till minnes tider då folk […]

Läs mer

Det är otroligt viktigt att vi bygger ett jämställt samhälle. Utan det kommer samhället på sikt inte att kunna utvecklas i högsta möjliga takt och på bästa sätt. Man går miste om astronomiska resurser när särbehandling tillåts fortgå. Män och kvinnor måste ha samma möjligheter i livet. De måste belönas lika mycket för samma prestationer […]

Läs mer

När många hör uttrycket feminism ryggar de tillbaka. Detta är ett ord som har fått en negativ effekt i Sverige och man kan emellanåt höra någon säga ”jag tror på jämställdhet men vägrar att kalla mig för feminist”. Många tänker på en extremist som inte vill ha jämställdhet när de hör ordet feminism. Istället tänker […]

Läs mer

Är du intresserad av att utveckla din feministiska aktivism, men vet inte riktigt hur du ska göra? Då är det här läsning för dig. Feminismen har de senaste åren vuxit sig allt större både i Sverige men även i resten av världen. Med Internet och sociala mediers framfart öppnas det många nya dörrar, och tillvägagångssätten […]

Läs mer

När en person får höra ordet feminism så tänker denna kanske på en lesbisk tjej som ogillar män, klär sig i kläder köpta på herravdelningen eller liknande, röker, pratar högt och så vidare. Medan en annan individ kanske tänker på jämlikhet, gemenskap, att det inte behöver synas utanpå om man är för feminism eller inte […]

Läs mer

Feminism är ett begrepp som ofta skapar blandade känslor hos den som hör det och det är egentligen inte så konstigt. Vi människor är skapta så att vi inte alltid har exakt samma tankar hela tiden, men det är alltid viktigt att ta reda på varför man känner på ett visst sätt eller skaffa sig […]

Läs mer
nullpoint