Hur jämställd är din arbetsplats?

Vissa hävdar att feminismen har gått för långt. Men en snabb blick på många arbetsplatser runt om i Sverige gör det tydligt att så inte är fallet. Många arbetsplatser hä

Vissa hävdar att feminismen har gått för långt. Men en snabb blick på många arbetsplatser runt om i Sverige gör det tydligt att så inte är fallet. Många arbetsplatser hävdar också att de ständigt arbetar för jämställdhet, men frågar man de anställda så ser verkligheten annorlunda ut. Undersök din arbetsplats Att skapa en medarbetarundersökning om […]

Läs mer

Inom feminism pratas det ofta om pengar och främst om kvinnors löner. Att kvinnor tjänar mindre än män är varken en hemlighet eller ett hittepå. Här nedan ges tips på hur du som kvinna kan tjäna minst lika mycket som män – eller mer. Välj rätt yrke Det främsta sättet att höja lönen, är genom […]

Läs mer

E-cigaretter används av allt fler svenskar och framför allt inom de yngre målgrupperna. Sett till statistiken är män något överrepresenterade i användandet, men samtidigt har tobaksvanor bland kvinnor ökat generellt under lång tid. Men hur är det med lagen, vad gäller för One Vape och liknande varumärken på den svenska marknaden? Vape och rökning bland […]

Läs mer

Eftersom kvinnor får sämre betalt än män och många dessutom är ensamstående föräldrar, är det i regel svårare för kvinnor att få ekonomin att gå ihop. Därför kommer vi i det här inlägget ge dig tips på hur du kan få in extra pengar så att du kan klara dig snäppet bättre. Pantbanker Om du […]

Läs mer

De senaste åren har klädkedjorna kritiserats mycket eftersom det sällan finns kläder i större storlekar tillgängliga i butiken. Då hänvisas de som behöver en större storlek till webbshoppen där man inte har möjlighet att prova kläderna innan man köper dem. Dessutom upplever många kvinnor att klädstorlekarna i sig inte är som det var förr då […]

Läs mer

Vården i Sverige är fortfarande inte jämlik, och det är flera patientgrupper som drabbas av samhällets ojämlikhet. För att råda bot på samhällets orättvisor krävs engagerade politiker som verkligen har folkets bästa för ögonen, istället för att sko sig själva penga- och karriärmässigt. Bland områden där vården behöver förbättras finns bröstoperationer, där många cis- och […]

Läs mer

Den feministiska rörelsen, i dess olika skepnader, har fört en lång och ofta hård kamp för kvinnors rättigheter. Och kampen är långtifrån över, det finns fortfarande strukturer i samhället som måste förändras innan vi kan prata om att vi har uppnått ett, vad avser kvinnor och män, jämställt samhälle. Lyfter vi dessutom blicken utanför Sveriges […]

Läs mer

“Instagramfeminist” har blivit ett vedertaget begrepp, men vad är det egentligen och vad krävs för att bli en sådan? Vågen kom som från ingenstans för cirka sju år sedan och har växt sig allt starkare sedan dess. Samtidigt har kroppsaktivismen också blivit allt starkare och de två går oftast hand i hand. För att bli […]

Läs mer

Mansplaining kan något grovt uttryckt beskrivas som ett fenomen där en man utgår ifrån att kvinnan han pratar med inte vet någonting om det som diskuteras. Mannen förklarar sedan det diskuterade, ofta på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande. Idag är många uppmärksamma på fenomenet och det betraktas i någon mån som en kvarleva […]

Läs mer

I dagens snabba sociala mediesamhälle är kategoriseringar och etiketter ofta ett hinder för seriösa debatter. Onlinevärldens begränsning av antal tecken och relativ anonymitet har gjort att krav på fakta, historia och genomtänkta åsikter inte är det primära. Visst, det låter som något en gammal gubbe skulle skriva, som drar sig till minnes tider då folk […]

Läs mer
nullpoint