Vad är mansplaining?

Feminism

Mansplaining kan något grovt uttryckt beskrivas som ett fenomen där en man utgår ifrån att kvinnan han pratar med inte vet någonting om det som diskuteras. Mannen förklarar sedan det diskuterade, ofta på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande. Idag är många uppmärksamma på fenomenet och det betraktas i någon mån som en kvarleva från en tid då kvinnor inte spelade den roll i samhället som de gör idag. Själva ordet “mansplaining” består av en sammansättning av de engelska orden för “man” å ena sidan och “explaining” (att förklara) å den andra.

Finns det “womensplaining”?

Genom att ställa frågan om det finns något sådant som womensplaining sätter man också fingret på vad mansplaining är. Det handlar i slutändan om maktrelationer och att använda sin makt i syfte att förminska andra och det är definitivt något som människor är kapabla till, oavsett könstillhörighet.

Sprid dina idéer

För att få utrymme att sprida dina idéer och få större inflytande i syfte att minska förekomsten av fenomen som mansplaining är det bra om du är likvid. Alla som driver egen firma vet hur små marginalerna ibland kan vara, inte minst när man väntar på betalning av en faktura från en av sina största kunder. Hos Capcito kan du ta del av ett flertal olika finansiella tjänster inriktade mot småföretagare. De har lån med fördelaktiga räntor och, kanske bäst av allt, erbjuder de så kallad factoring där de kan köpa dina fakturor. Du slipper på så sätt vänta och kan få betalt för dina utestående fakturor direkt.

Undvik mansplaining

Även om det möjligtvis går att påstå att det finns ett kvinnligt fenomen som motsvarar mansplaining så är det inte orimligt att med stöd i historien påstå att originalet är ett betydligt mer omfattande fenomen. I takt med att det blivit ett allmänt känt fenomen är det också många som upptäckt att de riskerar att ägna sig åt mansplaining helt omedvetet. För många, kanske främst i äldre generationer, kan det vara ett beteendemönster som sitter djupt rotat. Britten Kim Goodwin skapade en tabell för mansplaining. Det var efter att några av hennes kollegor frågat om det fanns något sätt att enkelt avgöra när de ägnade sig åt mansplaining. Hon sammanfattar sin tabell i tre råd som man kan använda sig av för att förhindra att man ägnar sig åt mansplaining:

  • Vill din publik ha din förklaring? Var uppmärksam på signaler du får från dem som lyssnar, ännu hellre: fråga om de vill ha din förklaring.
  • Var uppmärksam på om du har förutfattade meningar om kompetensen hos den som lyssnar. Om du har det, jobba mot dem.
  • Båda frågor ovan kan kompliceras av djupt liggande värderingar. Har du fördomar som gör att du ofta tolkar det som att kvinnor kan mindre än män? Även här gäller det att vara uppmärksam i syfte att i sådana fall förändra dina tankemönster.
nullpoint