Hur jämställd är din arbetsplats?

Vissa hävdar att feminismen har gått för långt. Men en snabb blick på många arbetsplatser runt om i Sverige gör det tydligt att så inte är fallet. Många arbetsplatser hä

Ända sedan valet 2014 i Sverige, har den svenska regeringen haft som mål att bli en helt jämställd regering. Man kallar sig en Feministisk regering, vilket innebär att hälften av ministrarna är kvinnor och hälften män. Detta har inte skett någon gång tidigare och lovordas av många. Den feministiska regeringen ska se till att jämställdhetsperspektivet […]

Läs mer

Kärt barn har många namn. 68-rörelsen har även kallats 68-vänstern och 70-talsvänstern. Den började som en motreaktion till Vietnam-kriget av studenter, författare och akademiker och starten skedde 1968 i Paris, känd som Majrevolten. Dock hade den även att göra med en rad strejker på grund av arbetsförhållandena och bondeupproren som är vida kända i Frankrike […]

Läs mer

1900-talets feminism Den första vågen av feminism på 20-talet, gjorde så att kvinnorna fick mer att säga till om och de hade laglig jämlikhet och rösträtt i många länder. Under de båda världskrigen kom kvinnornas roll att förändras, då de för första gången hade varit tvungna att rycka in i sina mäns tjänster för att […]

Läs mer

Den allra första tendensen till feminism och kvinnosaksfrågor uppkom redan på 1400-talet när Christine de Pizan skrev boken “Kvinnostaden”, där hon beskrev en fiktiv stad där enbart kvinnor regerade. Hon satte sig in i verket och försökte se hur en hel stad kunde fungera om den styrdes matriarkalt sett. De Pizan skrev också flera verk […]

Läs mer
nullpoint