Om dagens feminism

Feminism

1900-talets feminism
Den första vågen av feminism på 20-talet, gjorde så att kvinnorna fick mer att säga till om och de hade laglig jämlikhet och rösträtt i många länder. Under de båda världskrigen kom kvinnornas roll att förändras, då de för första gången hade varit tvungna att rycka in i sina mäns tjänster för att arbeta. Stad efter stad bombades och misären var total och utan dessa starka kvinnor hade många länder dukat under betydligt starkare.

Den riktiga vågen av feminister tog dock fart på 60-talet när möjligheten till p-piller kom och den sexuella frigörelsen blev ett faktum. Även aborträtten blev en huvudfråga då feministerna menade att en kontrollerad fortplantning kunde göra kvinnorna totalt oberoende av männen ur en ekonomisk synvinkel. Samtidigt krävde man att sexualvanorna skulle vara lika för både könen och att kvinnor lika gärna kunde ha sexuellt umgänge med flera partners, precis som män. Dock har detta också kritiserats av många feminister som anser att detta gav upphov till pornografi samt att männen kunde utnyttja sin ställning för att få ännu mer sex, även om de fortfarande levde i monogama äktenskap. En mycket känd kvinna och feminist som påverkade hela 1900-talet, var den franska filosofen Simone de Beauvoir som hade ett livslångt förhållande med jean-Paul Sartre.

Modern feminism
Idag har feminismen vuxit sig allt starkare, och i skrivandets stund är man mitt uppe i #metoo-rörelsen som ska beskrivas i en annan artikel. Sverige, som länge varit ett av världens mest jämställda länder, har halkat ned rejält på listan men ändå så är kraven på jämställdhet och feminism en av de hetaste debatterna i landet. Så het och påtaglig att man kan börja undra när den ska nå kulmen.

Svenska statens mål har varit att ha en feministisk regering och i pressen hängs män ut så fort de ger minsta tillstymmelse till sexism. Även partiet Feministiskt Initiativ fick en hel del röster under 2014 års val, men kom dock inte in i Riksdagen. Dock är Sverige ett mycket segregerat land, vad gäller invandring och man har otroligt mycket problem med gruppvåldtäkter och hedersrelaterat våld. Resultatet har därmed blivit ett kluvet samhälle och många menar att dagens feministers ideologi har tagit helt fel svängar, då många istället motarbetar till exempel muslimska kvinnors frigörelse genom att förespråka slöja och polygami.

nullpoint