Den svenska feministiska regeringen

Feminism

Ända sedan valet 2014 i Sverige, har den svenska regeringen haft som mål att bli en helt jämställd regering. Man kallar sig en Feministisk regering, vilket innebär att hälften av ministrarna är kvinnor och hälften män. Detta har inte skett någon gång tidigare och lovordas av många. Den feministiska regeringen ska se till att jämställdhetsperspektivet alltid står i fokus, att kvinnor och män ska ha samma makt och att man värnar om att andra länder ska göra samma sak. Dock kan detta syfte diskuteras. Ann Linde bar slöja under sitt Iran-besök, men ingen annan västerländsk kvinna har gjort det efteråt under sina företrädanden, man gör heller inte något drastiskt åt det sexuella våld som förekommer i samhället. BB läggs ned i vissa delar av landet, vilket innefattar att kvinnor tvingas föda i bilen, löneskillnaderna är fortfarande stora och i vissa muslimska friskolor tvingas flickor sitta längst bak i bussen utan att regeringen gör något åt det alls.

Många ifrågasätter denna feministiska regering som i många fall inte agerar speciellt feministiskt överhuvudtaget. De flesta partier är överens om att tanken är god men för att leva upp till namnet, kommer det att krävas starka åtgärder i samhället.

nullpoint