Partiet “Feministiskt Initiativ”

Feminism

Feministisk Initiativ är ett radikalt feministiskt parti som leds av ingen annan än Gudrun Schyman. Man kan tro att det är ett alldeles nytt parti men det formades redan 2005. Under valet 2014 hamnade det strax under riksdagsspärren men har ändå haft mycket stort inflytande i bland annat Stockholm. Under en tid var Victoria Kawesa talesperson, men avgick då det framkom att hon hade plagierat sitt doktorand-arbete och tvingades betala böter. Dock sa hon själv att det var en personlig anledning till avhoppet.

Vad man står för
Det FI står för är bland annat mäns och kvinnors lika rättigheter och man också vill stå emot rasism. Partiet finns även i Danmark. Hela deras ideologi grundar sig i feminismen men har dock fått ett betydligt mer radikalt uttryckssätt och dessutom handlar det till stor del om att bekämpa rasismen i samhället. De senaste åren har antalet medlemmar och stödet gått ned, speciellt efter att det uppdagats att Viktoria Kawesa har ett kriminellt förflutet. Många anser också att de inte är tillräckligt nyanserade och att deras politik egentligen inte är så feministisk som den kan verka ibland. FI använder sig mycket av homeparties för att sprida sina idéer.

nullpoint