Matriarkat och matrilinjärt samhälle

Feminism

Det finns två begrepp som ibland kan vara lite svåra att förstå. Patriarkat vet nog de flesta vad det handlar om. Det är ett samhälle som är styrt, främst av män och där de ledande posterna även i företag, ekonomin och sociala institutioner är dominerande av män. Detta är de allra vanligaste samhällen i världen och endast Musuofolket är ett exempel på ett matriarkat.

Matriarkat
Detta leder direkt in på förklaringen över matriarkat som alltså är patriarkatets motsats. Den politiska, ekonomiska och sociala makten utgörs av kvinnor. I allmänhet så står en gudinna i centrum av ett matriarkaliskt samhälle och tron är mycket viktig. Dock finns det inga belägg på att det någonsin har funnits ett renodlat matriarkaliskt samhälle förutom hos Musuofolket i Himalaya.

Matrilinjärt samhälle
Till skillnad från avsaknaden av flera matriarkaliska samhällen i historien, så finns däremot flera matrilinjära samhällen där arvet kommer från kvinnan eller modern. En sådan civilisation handlar främst om härkomsten som tar uttryck för att kvinnan spelar en betydligt mer central roll. Några sådana civilisationer som fortfarande existerar är “menangkabauer” som är en muslimsk folkgrupp från Sumatra som också bidrar till att kvinnans ställning är bättre än i patriarkaliska samhällen. Andra grupper är berber och tuareger samt några primitiva folkstammar i Polynesien där man uppmuntrar både flickor och pojkar att utforska sin sexualitet o.s.v.

Skillnaden mellan matriarkat och det matrilinjära samhällen är att i det sistnämnda ärver man egendomar och titlar från mödrar och i matriarkala samhällen styrs allt av kvinnor, åtminstone till den största delen. Många matrilinjära samhällen är dock på väg att försvinna förutom menangkabauerna som består av över 4 miljoner individer.

Matriarkat vs patriarkat
Den största kritiken som matriarkala synsätt får är att man anser att de bara byter ut förtrycket mot det ena könet till det andra. Ingenting bevisar att matriarkat absolut inte kommer att förtrycka män när man väl har fått till systemet, precis som patriarkat förtrycker kvinnor. Dock vet man att män har tendens att bli mer våldsamma än kvinnor så det skulle förmodligen förekomma vissa skillnader. Men kvinnor har också chockat världen genom att begå brott eller korruption så det är inget bevis för att världen skulle bli bättre bara för att kvinnor styr den.

Kvinnor i patriarkat
Även i patriarkaliska samhällen har det förekommit att kvinnor har varit tvungna att leda landet, då det exempelvis har saknats arvingar o.s.v. Dock har de varit tvungna att anpassa sig till det patriarkaliska.

Matriarkat hos djur
I djurvärlden förekommer matriarkat oftare än hos människan. Elefanternas flockar, bonoboapans grupper samt vildhästarna leds av honor och hos bin är det drottningen som står för fortplantningen och dikterar villkoren. Kanske det någon gång i framtiden kommer att inträffa ett matriarkaliskt samhälle på Jorden. Den som lever får se!

nullpoint