Fenomenet “Fake News”

Feminism

“Fake News” eller falska nyheter är ett begrepp som kom upp till ytan under valkampanjen 2016 mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Trump anklagade etablissemanget för att ge en skev bild av verkligheten och att ljuga för att vissa skulle hamna i bra respektive dålig dager. Detta begrepp har sedan spritt sig som en löpeld och har givit upphov till att sociala medier och alternativa medier har givit sin bild av saker och ting, då många anser att vanlig, traditionell media mörkar många av problemen i samhället. Dock kan även alternativa medier och folk på sociala medier ge en skev bild av verkligheten, ofta i frustration.

Hur gör man för att skydda sig från falska nyheter?
Det går aldrig att helt undkomma de falska nyheterna som är vinklade men det viktiga är att titta på så många källor som möjligt för att komma underfund med om något stämmer eller inte. Ju mer man läser på, desto mer kan man bilda sig en relativt korrekt uppfattning. I många fall rapporterar medier om fall utan att ha haft tillgång till domar eller förundersökningarna helt och fullt och ger därmed sin personliga prägel, i syfte att påverka läsaren. Man bör alltid kolla upp källan innan man drar slutsatsen.

nullpoint