Vad innebär dagens feminism?

Feminism

I dagsläget har feminism och rasism gått hand i hand, inte bara i Sverige utan i andra länder också. Minoritetsgrupper har länge kämpat för att bli sedda, såsom transsexuella och hbtq-personer och på så vis har även den antirasistiska kampen tagit över en del av feminismens roll. Då kvinnor har blivit särbehandlade under århundraden, tar man upp kampen gemensamt med andra grupper som känner sig nedvärderade och på så vis har feminism blivit likställt med antirasism.

Faktum är också att feminism, rasism och partipolitik är de ämnen som är mest lästa och debatterade på sociala medier.

Är vänsterfeminism en form rasism?
Även om samhället är mitt uppe i feministbubblan och metoo-rörelsen är på sin höjdpunkt, så ifrågasätter en del människor både feminismen och deras sätt att se på rasism. När feminism har gått till den radikala nivån, menar en del att det kan likställas med rasism mot en viss folkgrupp, oftast vita män. Ordet “feminazist” har fötts och pekar på att den vänsterradikala feministen som helst vill sänka männen istället för att arbeta för jämställdhet. Förr i tiden var kvinnornas kamp att överhuvudtaget få rösträtt medans det nu handlar om andra ting som sexuella trakasserier, löneskillnader och att slippa raka sig under armarna.

Vad feminister står för
Om man tittar på Feministiskt Initiativ och deras ideologi, ser man att de ifrågasätter det svenska, vita, västerländska och vill att alla etniska grupper ska ha exakt samma möjligheter som de svenska. Allt som verkar diskriminerande när man söker uppehållstillstånd, när man begår brott, eller när man söker arbeta, bör avskaffas. Folk ska inte behöva få avslag på sin asylansökan även om man begått ett brott och är av utländsk härkomst, man ska ha rätt att stanna i Sverige.

Feminism utomlands
Utomlands kan feminism te sig på olika sätt. Oftast är den inte lika sammanlänkad med rasism som den är i Sverige men det beror naturligtvis på land. I arabländerna kämpar kvinnor för att få bort slöjan till stor del medans feminister i Sverige tycker att slöja är en rättighet och inte behöver vara ett förtryck mot kvinnor.

Feminismen är också mer eller mindre radikal i diverse länder. I Indien kämpar man för att våldtäktsmännen inte ska gå fria och i Saudiarabien är man helt euforisk för att man nu äntligen får köra bil som kvinna. Uttrycken är verkligen olika.

nullpoint