Blogg/tidning om politik och feminism

Feminism

Vad tänker du på när du hör orden politik och feminism? Kanske tänker du på orden var för sig eller så kanske du tänker på feminism inom politiken. Båda svaren kan vara rätt i detta sammanhang och artikeln kommer först gå igenom politik och feminism för sig och sedan tillsammans.

Politik

Detta kan för många vara svårt att förstå sig på. Vad är egentligen politik? Ordet politik betyder konsten att utöva makt i samhället. Idag är politik en statsvetenskaplig term för en grupp som fattar beslut om hur makten ska fördelas i samhället. Inom politiken i Sverige finns det en statsminister, och ett antal politiska partier med partiledare. Vi har val var fjärde år då vi väljer ny statsminister. I USA har man också val var fjärde år, men då väljer man istället en president.

Feminism

För de som kan engelska, hör ordet feminism ihop med ordet female, som betyder kvinna. Att vara feminist innebär att man tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter i samhället som män har. De ska kunna utöva samma yrken och få lika mycket betalt. Man skulle kunna tänka sig att feminismen uppstod någon gång på 1920-talet även om tankar och strömningar förekommit långt tidigare. Något förenklat kan kvinnorna ha varit trötta på att vara förpassade till hemmet och de ville ut på arbetsmarknaden. Därför började de kämpa för gemensamma rättigheter.

Feminism inom politiken

Politiken var historiskt sett ett mansdominerat område och det fanns inga kvinnliga politiker. Att rösta var något som man inte heller ansåg att kvinnan inte hade rätt till i Sverige före år 1921. När det gäller feminism inom politiken finns det numera ett politiskt parti, Feministiskt Initiativ (FI) som endast består av kvinnor och som kämpar för kvinnors rätt i samhället.

Idag får kvinnor rösta och det finns många kvinnor inom politiken. Dessutom finns det ungefär lika många kvinnliga partiledare som män. Trots det har vi i Sverige aldrig haft en kvinnlig statsminister. I USA har man heller aldrig haft en kvinnlig president, trots att det har funnits en del kvinnliga utmanare genom åren.

Feminism inom tidningsvärlden och övriga arbetsmarknaden

När tidningen startades upp på 1800-talet, var det bara män som fick hantera själva tryckpressen och skrivandet. Så småningom fick kvinnorna rollen som journalister som samlade information för männen att trycka. Idag finns det många kvinnor inom tidningsyrket. Det finns till och med tidningar som är styrda enbart av kvinnor och som skriver för kvinnor.

Andra yrken som har fått fler och fler kvinnor är banker och mäklare. Ska du låna pengar på bank är chansen stor att du kanske träffar på en kvinnlig bankman, om du lånar pengar på

banken Freedom finance: https://www.freedomfinance.se/. Chansen är även stor att du får en manlig bankman och en manlig mäklare. Men kvinnorna finns ändå i yrket, vilket det inte alltid har gjort. Då det nämligen fanns en tid då kvinnorna enbart skulle ta hand om hem och barn.

nullpoint