Island – världens mest jämställda land

Feminism

Varje år görs en mätning över världens mest jämställda länder. Sverige låg förut i topp men har halkat ned till en fjärdeplats och under 2017 kom man fram till att Sverige än en gång halkat ned ett snäpp, till femteplatsen. På förstaplats låg Island, tätt följt av Norge, Finland, Rwanda och sedan Sverige. Vad det beror på kan man ha olika uppfattning om. Att Rwanda ligger på fjärde plats kan tyckas helt otroligt. En del menar att man tror att man i Sverige ligger så bra till att man inte längre jobbar lika hårt med jämställdhetsfrågorna, medans andra pekar på att det har med andra aspekter att göra.

De olika mätningarna?
Man har framförallt titta på fyra punkter när man har sammanställt dessa siffror. Utbildning, folkhälsa, ekonomiska möjligheter och politisk makt. I kategorin löneskillnader låg Sverige på 11:e plats i världen 2016 och nu ligger man på 12:e. I jämställd utbildningsnivå kan man se att Sverige ligger på plats 37 och när det rör sig om hälsa och överlevnad så är man på plats 112.

Hur Island arbetar
Island har blivit det första landet i världen där man nu genomfört en lag som tvingar chefer att betala lika löner till bägge könen för samma arbete. Detta är resultatet efter århundraden av slit för jämställdhet och en kamp av de isländska kvinnorna som på 70-talet både vägrade gå till arbetet samt laga mat och städa i hemmen. Island har den bästa föräldraförsäkringen och många politiska organisationer har kvinnor på ledande poster. Under nio år i rad har Island legat på första plats och det verkar inte som om de är villiga att ge upp medaljen till något annat land ännu.

nullpoint