Hur svenska partier ser på feminism

Feminism

I stort sett alla svenska riksdagspartier ser jämställdhet som något självklart i vardagen. Ändå så finns det stora jämställdhetsproblem att ta tag i. Dock vill inte alla svenska partier kalla sig för feminister. De partier som använder feminism nästan i dagligt bruk är naturligtvis Feministiskt Initiativ samt Miljöpartiet. Även Vänsterpartiet anser att feminism är en stor del av politiken och att ämnet spelar stor roll. Man kan säga att det rödgröna blocket i stort, vill kalla sig feminister om man jämför med det blå blocket som består av Allianspartierna: Centern, KD, Liberalerna och Moderaterna. Två av de partierna är inte ett feministiskt parti. I mitten har man Sverigedemokraterna, som inte vill kalla sig för feminister enligt dagens definition.

Här kan du mer ingående läsa om vad varje parti anser om feminism:

  • Vänsterpartiet – Man anser sig vara ett feministiskt parti och menar att det är nödvändigt för att skydda rösträtten, aborträtten och sexuella rättigheter.
  • Miljöpartiet – Är ett feministiskt parti som värnar om begreppet då samhället inte är jämställt ännu, som man uttrycker det. Man vill sätta stopp för könsdiskriminerande reklam, ha ett jämställt föräldraskap, införa samtyckeslag för samlag, vilket också har trätt i kraft, samt lika lön inom samma yrkeskategori för båda könen.
  • Socialdemokraterna – Är också ett feministiskt parti då man menar att ökad jämställdhet ger ökad arbetskraft.
  • Centern – Säger sig vara ett liberalistiskt feministiskt parti som vill minska löneskillnader, minska våldet mot kvinnor och att båda könen ska ha samma rättigheter, skyldigheter samt möjligheter.
  • Liberalerna – Står upp för jämställdhet och menar att vinster i välfärden gynnar de kvinnliga entreprenörerna.
  • KD – Kallar sig inte ett feministiskt parti men står upp för jämställdhet och tycker att feminism kan ha olika innebörd. De tycker att den växande vänsterfeminismen är ett hot mot samhället istället för att gynna kvinnans frigörelse.
  • Moderaterna – Kallar sig inte för ett feministiskt parti. Partiledaren Ulf Kristersson har själv gått ut och sagt att han inte är feminist men att han står upp för kvinnors rättigheter och vill arbeta för varje människas frihet utan att definiera sig som feminist.
  • Sverigedemokraterna – Svarar nej på frågan om man är ett feministiskt parti. Man tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga men att man bör se skillnader mellan män och kvinnor på ett naturligt och positivt sätt. Båda könen bör ha lika rättigheter men att tro att män och kvinnor är stöpta ur samma form är inte realistiskt. En kvinna och en man ska kunna arbeta med olika saker och en kvinna ska kunna välja att vara hemmafru om hon vill.
nullpoint