Vad är egentligen feminism och varför är det viktigt?

Feminism

När många hör uttrycket feminism ryggar de tillbaka. Detta är ett ord som har fått en negativ effekt i Sverige och man kan emellanåt höra någon säga ”jag tror på jämställdhet men vägrar att kalla mig för feminist”. Många tänker på en extremist som inte vill ha jämställdhet när de hör ordet feminism. Istället tänker de på någon som vill att männen ska ha det sämre än kvinnorna för att det ska skapa rättvisa efter många år av ojämställdhet. Detta är något som feminister inte vill. Feminister vill helt enkelt att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Om man inte vill använda sig av ordet feminist för att man är rädd att detta ska ge ett negativt intryck är det ännu viktigare att man använder sig av ordet, för att ta tillbaka det och ge det dess rätta innebörd igen.

Feminism står för jämställdhet och detta är något de allra flesta människor i Sverige vill ha. Både män och kvinnor kan kalla sig för feminister. De allra flesta feminister har inte fokus på att endast göra samhället bättre för kvinnor utan för alla utsatta grupper i samhället. Man vill att alla ska bli behandlade på samma sätt oavsett hudfärg, sexuell läggning, religion och kön. Detta är väldigt viktiga frågor och det är något som behöver diskuteras mer inom politik idag. Även om Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i hela världen finns det mycket kvar att arbeta med. Bara för att ett land är världsledande innebär det inte att det är perfekt och det finns mycket kvar att göra innan dess att Sverige är ett land som är jämställd för alla människor.

Utbildning och jämställdhet går hand i hand. Ju mer utbildade människor blir desto mer jämställda tenderar de att vara. Ofta kommer trångsynthet och förtryck från miljöer där man inte lär sig mer om människor från andra kulturer eller är öppen för nya intryck. Genom att utbilda sig kan man få en bättre förståelse för andra människor. Om du vill fortsätta att utbilda dig är det viktigt att du gör högskoleprovet. När man har bestämt sig för att göra högskoleprovet är det viktigt att man förbereder sig för det så att man ska få ett så pass bra resultat som möjligt. Provet kan nämligen hjälpa dig att komma in på många olika utbildningar om du får ett bra resultat. Dock finns det ingen som kan förutse hur högskoleprovet faktiskt kommer att se ut. Trots det kan man på olika sätt förbereda sig. Allmän utbildning är viktigt för att man ska få ett bra resultat på detta prov och om du bestämt dig för att göra det kan du börja studera redan nu.

nullpoint