Posts Tagged ‘ Matteus ’

Innerst inne: Troende sökare sökes

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Tredje söndagen i advent, Ur Matt. 11:12-19. ”Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och...

Läs mer »

Innerst inne: Lycka i små-land

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Andra söndagen i advent,  Ur Matt 13:31-34, ”Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” Alla vardagsfilosofer prisar de...

Läs mer »

Innerst inne: Nuet är en gåva

Bruno Sollerman

INNERST INNE: 15:e söndagen efter trefaldighet, Ur Matt. 6:31–34. Jesus sade: ”Gör er inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så...

Läs mer »

Innerst inne: Freden har gräsrötter

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Sjätte söndagen efter trefaldighet, Ur Matt. 5:20-26, ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas...

Läs mer »

Innerst inne: Att våga ett oreserverat ”ja”

Innerst inne: Att våga ett oreserverat ”ja”

INNERST INNE: Ur Luk 14:15–24 En av gästerna vid måltiden sade till Jesus: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.” Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna: ”Välkomna, allt är färdigt.” Men...

Läs mer »

Innerst inne: Svanberg versus Spalde

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Ur Matt 11:25-27 ”Vid den tiden sade Jesus: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt.” När oljebolaget BPs ordförande, svensken Carl-Henrik Svanberg, efter den katastrofala...

Läs mer »

Innerst inne: Åsnehämtare sökes

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Palmsöndagen, ur Matt. 21:1-13, När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om...

Läs mer »

Innerst inne: Detta oförtjänta liv

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Ur Matt 20:1-16 ”Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju...

Läs mer »

Innerst inne: Från passion till institution

Bruno Sollerman

INNERST INNE: Tredje söndag i advent, ur Matt 11:12-19 ”Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ”Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.” Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och...

Läs mer »

Innerst inne: Inte allt är värt att jaga efter

Bruno Sollerman

INNERST INNE: 18:e efter trefaldighet, ur Matt 13:44-46. Jesus sade: ”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.” Bonden var ute och plöjde. Allt gick på rutin. Klonk! Plogen...

Läs mer »

Sök bland våra artiklar






Följ oss på Facebook: