MP-kritik mot bidrag till samfund

30 maj, 2011

NYHETER: Helena Leander (MP) ifråga­sätter kriterierna för vilka trossamfund som får statsbidrag. I morgon, tisdag, debatteras frågan i riksdagen.
– Vi har en lagstiftning, då är det rimligt att den följs. Något annat är ju fånigt, säger hon.

Helena Leander (MP), talesperson i hbt-frågor, har sällskap av vänsterpartisten Siv Holma när frågan om vilka trossamfund som har rätt till statligt stöd ska debatteras. Ansvarigt statsråd är samfundsminister Stefan Attefall (KD).
I lagen står det att statsbidrag endast får delas ut till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka ”samhällets grundläggande värderingar”. Helena Leander anser att människors lika värde rimligen bör ingå här.

Därför är hon kritisk till att samfund som Frälsningsarmén – som enligt en tv-dokumentär anser att homosexualitet är en synd – får bidrag från staten, eftersom det inte stämmer överens med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.
– Stefan Attefall har ett helt departement till sitt förfogande att utreda om lag­stiftningen följs och det borde ligga i nämnden för Statligt Stöd till Trossamfunds intresse att se över kriterierna och om den prövning av samfund som sker i dag är tillräcklig, säger hon.
Gunnar Bäckström är präst i Svenska kyrkan och ordförande i riksförbundet EKHO, en paraplyorganisation som arbetar för homo- och bisexuella personers rättigheter inom olika kyrkosamfund.
– Statsbidrag eller inte, det gör ju ingen skillnad på hur samfunden ser på homosexualitet. Det behövs information och samtal som en del i ett aktivt arbete med synen på homosexualitet i samfunden, säger han.

Men är det verkligen statens uppgift att lägga sig i till exempel vem som får bli frälsningssoldat?
– Ja, säg det. Många homosexuella har vuxit upp här och har sin familj och vänner i Frälsningsarmén. Det är inte så lätt att lämna hela sitt liv och alla fantastiska saker som Frälsningsarmén också gör. Det går inte att genom bön befria människor från homosexualitet. Det brukar hålla i några år, för samtidigt som du befriar någon från homosexualiteten, så befriar du också den personen från möjligheterna att få uppleva kärlek och lycka, säger Gunnar Bäckström.
Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), vill inte föregå debatten i riksdagen. Men Åke Göransson, generalsekreterare på SST svarar dock på T&Ps fråga via mejl:

SST har tillsynsansvaret över de trossamfund som får statsbidrag. Vad vill du säga till kritikerna?
– Man måste skilja mellan målet med det statliga stödet och förutsättningarna för att få det. SST som myndighet har att jobba med målet och det är enligt Lagen om stöd till trossamfund: ”2 § Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.”

Caroline Nilsson, politiskt sakkunnig hos Stefan Attefall, säger att en av regeringens stora uppgifter är att kontinuerligt se över lagar. Det är också regeringen som tar beslut om vilka trossamfund som får statsbidrag.
– Det är en årlig prövning och inget man får i all evinnerlighet.
Hanna Hellström
hanna.hellstrom@troochpolitik.se

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentering avstängd.

Sök bland våra artiklar


Följ oss på Facebook: