Svårt finansiera en svensk moské

26 april, 2011

NYHETER: Protesterna mot att bygget av Göteborgs nya moské finansierats av Saudiarabien aktualiserar en gammal fråga – lokalbristen för Sveriges muslimer. Samfundsminister Stefan Attefall menar att muslimska församlingar ska anpassa sig till systemet.

De svenska finansiärerna för den moské som nu står färdig i Göteborg i stadsdelen Hisingen drog sig ur efter elfte september-attackerna 2001. Det säger Bachar Ghanoum,  vice ordförande i Sveriges Muslimska Stiftelse (SMS).
Han berättar att stiftelsen innan dess ansökt om både privata och statliga lån utan framgång. Insamlingar bland Sveriges muslimer gjordes, men det räckte inte.
– Utländska finansiärer var den sista utvägen, säger han.
Lokalbristen för Sveriges muslimer är ett olöst problem. Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet i Sveriges (IFIS), säger att diskussionerna nu främst handlar om Kristdemokraternas förslag om att skattesubventionera gåvor till trossamfund. Ett förslag som av regeringen kokades ner till att endast gälla ideella föreningars hjälpverksamhet i förra årets budgetförhandlingar.
– Vi fick inte med oss de andra allianspartierna, men som kristdemokrat kommer jag fotsätta driva frågan, säger Stefan Attefall (KD).

Att islam inte är lika etablerad i Sverige som kristendomen gör att det finns stora skäl att utreda om staten bör hjälpa till vid bygget av moskéer. Det menar samfundsminister Attefall (KD).
– När det gäller den statliga budgeten för våra trossamfund så anser ju jag att pengarna ska gå dit de behövs, säger han.
Stefan Attefall säger att rådgivning och kunskaper om hur samfund ska organisera sig för att ta del av systemet är lika viktigt som pengar. Något han säger att Sverige skulle kunna bli bättre på.
– Det är viktigt att få ut information om var man kan vända sig, jag vet till exempel att SST jobbar mycket med det här.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har inte fått ökat anslag på 13 år. Samtidigt har trossamfunden ökat i antal i Sverige – inte minst de muslimska. Stefan Attefalls konkreta råd till muslimska församlingar är att kontakta SST för information om vad som krävs för att kunna ta del av kyrkoavgiften. Samfundet måste då registrera sina medlemmar med personnummer som ska skickas in en gång per år. Ingen muslimsk församling ingår i systemet för kyrkoskatt i dag. En förklaring är att de sällan registrerar sina medlemmar.
– De organiserar sig som folkrörelser och på andra sätt, säger Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet i Sverige.

Hanna Hellström
hanna.hellstrom@troochpolitik.se

 

FAKTA: AVGIFT TILL TROSSAMFUND

Från och med inkomst­året 2001 kan även du som är medlem av något annat trossamfund än Svenska kyrkan vara skyldig att betala din medlemsavgift ”via skattsedeln”.
En förutsättning är att trossamfundet har fått ett regeringsbeslut på att få ta in sina medlemsavgifter på det sättet.

Till följande åtta trossamfund kan man betala sin medlemsavgift ”via skattsedeln”:
Svenska Missionskyrkan
Romersk-katolska kyrkan
Svenska Alliansmissionen
Svenska Baptistsamfundet
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Metodistkyrkan i Sverige
Pingst – fria församlingar i samverkan

Källa: Skatteverket

 

Folkets Hus – vanlig bönelokal för muslimer

NYHETER: Björn Gardarsson är chef för Rinkeby Folkets Hus. Varje söndag görs Folkets Hus om till bönelokal för Rinkebys hundratals muslimer. Många får inte plats.

– Jag tycker inte att det är värdigt, det är inte en hållbar lösning för troende människor att inte ha ett riktigt bönehus. Det är mycket förberedelser som ska till varje gång, säger Björn Gardarsson.
Hans erfarenheter är att ambitionerna bland de muslimer han mött i samarbetet är att församlingarna vill anpassa organiseringen till det svenska samhället.

– Vad jag förstår så är det ganska grundläggande inom islam att man anpassar moskéer och sin verksamhet efter landets arkitektur och organisering. Men att ett stort problem är fördomarna, segregering och arbetslöshet.
Folkets Hus och Parker har hundraårig erfarenhet av att driva folkrörelsearbete.

Många Folkets Hus runt om i Sverige tjänar som bönelokal för muslimer.
– Vi kan bidra med våra kunskaper som folkrörelse och låna ut våra lokaler förstås.

Hanna Hellström
hanna.hellstrom@troochpolitik.se

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentering avstängd.

Sök bland våra artiklar


Följ oss på Facebook: